ABECEDNI KATALOG AUTORA
Web Access Symbol


Ukupan broj tekstova:130
Đ
Lj
Nj
Q
R
X
Y
Ž

<
A
AJANOVIĆ AJAN, M. Filmska karikatura: karikatura i karikaturalna filmska slika u animiranom i igranom filmu. // Hrvatski filmski ljetopis. 46/2006., str. 3-12. html pdf (204)
APARAC-Gazivoda, T. Sveučilišni bibliotečni sustavi u teoriji i praksi. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 33, (1990), str. 43-52.
html pdf (89kb)
APARAC-Gazivoda, T. Biti bibliotekar: jučer danas sutra // Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. 41, 2-3 (1997), str. 33-44.
html pdf (90kb)
APARAC-Gazivoda, T. Informacijska znanost: temeljni koncepti i problemi // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 1998. Str. 14-28.
html pdf (96kb)
APARAC-Jelušić, T. Digitalna baština u nacionalnim programima zaštite baštine// Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. / uredile M. Willer i T. Katić. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2000. Str. 112-122
html pdf (136kb)
APARAC-Gazivoda, T. Trebaju li studenti knjižnice i zašto // Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. 40, 3-4 (1996).
html pdf (94kb)
APARAC-Gazivoda, T. Teorija selekcije i strategija preživljavanja.
html pdf (83kb)
APARAC-Jelušić, T. Knjižnična znanost u posljednjem desetljeću dvadesetog stoljeća. //Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 40, 1/2(1997), str. 139-152.
html pdf (91kb)
B
BATUŠIĆ, N. Drama i kazalište. // Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost. Svezak III. Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), ur. I. Golub, Zagreb 2003., str. 523-532.
html pdf (180kb)
BATUŠIĆ, N. Galovićeva trilogija Mors regni kao paradigma modernističke povijesne drame.// Dani Hvarskog kazališta 28 : Književnost i kazalište hrvatske moderne - bilanca stoljeća II. / [uredništvo Nikola Batušić ...et al.], Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug, 2002., str. 120-129. html pdf (101kb)
Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2000. Svezak 2. html pdf (41kB)
Bibliotekarstvo. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2000. Svezak 2. html pdf (26 kB)
Biografija. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2000. Svezak 2. html pdf (37kB)
BORAS D. Rječnička baza kao osnova za izradu korektora pogrešaka. // Obavijest i znanje / Tuđman, M., ur. Zagreb: Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije, 1990.
  pdf (152kb)
BORAS D.; Jakobović, Z. Tehnički leksikon Leksikografskog zavoda i hrvatsko tehničko nazivlje u izradbi i pripremi novih normi. // Tehničko usklađivanje na putu prema Europskoj uniji (Zbornik radova). / Hrvatski inženjerski savez i Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, Cavtat, 10.-12. travnja 2003., str.123-128.
  pdf (128kb)
BORAS D.; Mikelić N.; Lauc, D. Leksička flektivna baza podataka hrvatskih imena i prezimena // Modeli znanja i obrada prirodnoga jezika. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2003. str.219-236
html pdf (256kb)
BORDWELL, D. Naracija i prostor. // Hrvatski filmski ljetopis 25/2001., str. 17-19. html pdf (112kb)
BORDWELL, D. Tvorba filmskih značenja. // Hrvatski filmski ljetopis 13/1998., str. 147-157. html pdf (172kb)
BYRUM, J. D., Jr. The Birth and Re-birth of the ISBDs: Process and Procedures for Creating and Revising the International Standard Bibliographic Descriptions. // IFLA Journal. 27, 1 (2001).
html pdf (72kb)
C
CARROLL, N. Prema teoriji filmske montaže. // Hrvatski filmski ljetopis. 7 (2001), br. 25; str. 3- html pdf (166kb)
CARROL, N. Ontologija masovne umjetnosti. //Hrvatski filmski ljetopis. 11/1997., str. 109-118. html pdf (163kb)
Č
ČALE-Feldman, L. Antigona, Antigone.
html pdf (99kb)
Ć
ĆEPULIĆ, T. MoReq i uredsko poslovanje. // Arhivski vjesnik. 46 (2003), str. 77-83.
html pdf (90kb)
D
DAHLBERG, I. Načela strukture klasifikacije: ispitivanja, iskustva, zaključci. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 44, 1-4 (2001), str. 27-37.
html pdf (122kb)
DE GRAUWE, S. Kognitivistički pristup filmu u svjetlu sistemsko-funkcionalne teorije: izmjena straže? // Hrvatski filmski ljetopis. 45/2006., str. 24-31. html pdf (139kb)
DEŽELIĆ, M. Velimir Deželić i Sveučilišna knjižnica u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 33, (1990), str. 1-30.
html pdf (225kb)
DOVEDAN, Z. Pascal i programiranje. Zagreb: Don, 1995.
html pdf
DOVEDAN, Z.; Seljan, S.; Vučković, K. Multimedia in Foreign Language Learning // Proceedings of the 25th International Convention MIPRO 2002: MEET + MHS / Biljanović, P.; Skala, K. (ur.). Rijeka : Liniavera, 2002. 72-75.
html pdf
DOVEDAN, Z.; SELJAN, S.; VUČKOVIĆ, K. Strojno prevođenje kao pomoć u procesu komunikacije. Informatologia 35 (4), 2002. 283-291.
html pdf
DOVEDAN, Z. Formalni jezici: sintaksna analiza. Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta, 2003.
html pdf
DUKIĆ, D. Hrvatska književnost: neke temeljne značajke. // Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost. Svezak III. Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće). ur. I. Golub, Zagreb: 2003., str. 487-499. html pdf
 
   
Đ
 
   
E
EARL, James W. // Identifikacija i katarza
html pdf(87 kB)
Enciklopedija. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2001. Svezak 3. html pdf(109 kB)

Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva. // HKD novosti. 21, (2002), str.14.

html  
F
FALIŠEVAC, D. Epika. // Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost. Svezak III. Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće). ur. I. Golub, Zagreb: 2003., str. 501-511.
html pdf (531kb)
FALIŠEVAC, D. Concetto kao pojam barokne poetike i pjesnički postupak u hrvatskoj književnosti 17. stoljeća, u: Stari pisci hrvatski i njihove poetike. Zagreb: SNL, 1989., str. 155-187. html pdf(155 kB)
FALIŠEVAC, D. Kaliopin vrt : studije o hrvatskoj epici. // Mjesto epike u hrvatskoj renesansnoj književnosti u Dubrovniku. ur. I. Mimica, Split: Književni krug, 1997.
html pdf (134kB)
G
GESNER, Konrad. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2002. Svezak 4.
html pdf (44kB)
GILIĆ, N. Naratologija i filmska priča. // Hrvatski filmski ljetopis 37/2004., str. 13-28. html pdf (264kb)
GILIĆ, N. Namjenski film i fenomen filmske propagande.// Hrvatski filmski ljetopis. 47/2006., str. 30-38. html pdf (155kb)
Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835-1940. // Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1982-1999. Svezak I - Predgovor. html pdf (47kB)
GUNNING, T. "Sad je vidiš, sad je ne vidiš": Temporalnost filma atrakcije. // Hrvatski filmski ljetopis 14/1998., str. 131-138. html pdf (204kb)
H
HALL, S. Kodiranje i dekodiranje u televizijskom diskursu. // Hrvatski filmski ljetopis. 9, (2003), 36, str. 169-174. html pdf (95kB)
HERGEŠIĆ, B. Obavezni primjerak - povlastica ili dužnost. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 3-4 (1966).
html pdf (125kB)
HORVAT, A. Pravo na čitanje. // Proljetna škola školskih knjižničara, Crikvenica 1993, Zbornik radova. Rijeka 1994. Str. 1-9. html pdf
HORVAT, A. Oblik i građa korporativnih odrednica. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 24, (1979/80), str. 43-66.
html pdf (217kb)
HORVAT, A. Pravni aspekti korištenja i umnažanja građe. // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2000. Str. 32-36.
html pdf (95 kb)
HORVAT, A. Profesionalizacija bibliotekarskog zanimanja. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. (1991), str. 103-113.
html pdf (96kb)
HORVAT, A. Slobodan pristup informacijama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 43, 3(2000).
html pdf (82kb)
HORVAT, A. Zajedničko i posebno u stručnoj naobrazbi bibliotekara, arhivista i muzeologa. // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1998. Str. 29-37.
   
HORVAT, A. Nacionalna tekuća bibliografija u službi univerzalne bibliografske kontrole. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 43, 1-2 (2000), str. 1-8.
html pdf (82kb)
HORVAT, A. Hrvatsko knjižničarsko društvo i slobodan pristup informacijama. // Slobodan prostup informacijama u službi kulturnog razvitka: zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. Str. 47-54.
html pdf (98kb)
HORVAT, A. O zadaćama i strukturi knjižničnoga kataloga. // Obrada jezika i prikaz znanja. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993. Str. 135-140.
html pdf (75kb)
HORVAT, A. Javno i tajno u knjižničarskoj struci. // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. Str. 8-15.
html pdf (76kb)
HORVAT, A. Zajedničko i posebno u stručnoj naobrazbi bibliotekara, arhivista i muzeologa .//Arhivi, knjižnice i muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1998. Str. 29-37. html pdf (88kb)
HORVAT, A. Oblikovanje osobnih imena u knjižničnom katalogu. // Znanstveni skup Normizacija osobnih imena u knjižničarstvu i leksikografiji. Zagreb : HBD, 1996. Str. 105-114.
html pdf (98kb)
I
IFLA-in Manifest o Internetu. // Slobodan prostup informacijama u službi kulturnog razvitka: zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. Str. 163-165.
html pdf (46kb)
IVANOVIĆ, J. Sheme metapodataka u upravljanju dokumentima. // Arhivski vjesnik. 44(2001), str. 103-121.
html pdf (202kb)
J
JURIČIĆ, V. Jedinstveni stvarni naslov za glazbene publikacije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 32, 1-4 (1989).
html pdf (155kb)
JURIĆ, Š. Nekoliko slučajeva starijih fingiranih impresuma s imenima mjesta uzetim s područja Jugoslavije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 10, 1-2(1964).
html pdf (215kb)
K
KALTWASSER, F.G. Universal bibliographical control (UBC). // Unesco Bull. Libr. Vol. XXV. No. 5. September-October 1971.
html pdf (85kb)
Kazneni zakon. // Narodne novine. 110 (1997). Čl. 130-133.
html  
KNEŽEVIĆ, B. Respektakularizacija natjecateljstva: mjesto reality televizije u američkom televizijskom polju. // Hrvatski filmski ljetopis 45/2006., str. 3-15. html pdf (205kb)
Knjižnice i intelektualna sloboda. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 43, 3(2000), str. 157-158.
html pdf (36kb)
Koen, N., Neigel, E. Klasifikacija. // Uvod u logiku i naučni metod. Beograd: Naučna knjiga, 1997. str.242-263
html pdf (137kb)
KOLANOVIĆ, J. La cooperation des archives avec les services producteurs // Comma / uredila Nancy Bartlett. Paris, France. Comma, 2002. 1-2, str. 89-102. html pdf (138kb)
KOLANOVIĆ, J. Arhivistika i povijest upravnih institucija. Arhivski vjesnik. html pdf (70 kb)
KOLANOVIĆ, J. Modernizacija uprave i arhivska služba u Republici Hrvatskoj. html pdf (89 kb)
KRAVAR, Z. Problem figure. html pdf (141kb)
KRAVAR, Z. Stil i genus hrvatske lirike 17. stoljeća // Nakon godine MDC, Matica hrvatska - Ogranak Dubrovnik, Dubrovnik 1993, str. 70-103 html  
KRAVAR, Z. Lirika. // Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost. Svezak III. Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), ur. I. Golub. Zagreb: 2003. Str 513-520.
html pdf (113kb)
L
LASIĆ-LAZIĆ, J.; Slavić, A.; Banek-Zorica, M.: Bibliotečna klasifikacija kao pomagalo u organizaciji znanja // Odabrana poglavlja iz organizacije znanja. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2004.
  pdf (252kb)
LUIS FECE , J.L. Fokalizacija i točka gledišta u fikcijskom filmu. // Hrvatski filmski ljetopis 37/2004., str. 29-34. html pdf (115kb)
Lj
 
   
M
MARUŠIĆ, Joško : Kreativna supstancija animiranoga filma ili što nam to radi redatelj; html pdf(421kb)
Međunarodne odredbe o intelektualnoj slobodi. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 43, 3(2000), str. 155.
html  
MESSARIS, P. Pojmovna montaža. // Hrvatski filmski ljetopis 25/2001., str. 13-16. html pdf (102kb)
MIHALIĆ, M. Gabriel - vrata europskih nacionalnih knjižnica: poticatelj stručnih aktivnosti europskih nacionalnih knjižnica . // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 43, 1-2 (2000).
html pdf (98kb)

MIHALIĆ, M. Pokazatelji uspješnosti za nacionalne knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske.

html pdf (80kb)
MURATI, T. Druga međunarodna konferencija o nacionalnim bibliografijama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 42, 1-4 (1999).
html pdf (2.92 kb)
N
NEBESNY, T. Otkup knjiga kao način nabave u narodnim knjižnicama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 43, 3(2000), str. 57-78.
html pdf (548kb)
Novosti HKD - elektroničko izdanje.
html  
NEBESNY, T.; ŠVOB M. Izgradnja knjižne zbirke u narodnim knjižnicama. // Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka: zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. Str. 56-75.
html pdf (168kb)
Nj
 
   
O
Opća deklaracija UN-a o ljudskim pravima. 1948. Članak 19. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 43, 3(2000), str. 155.
html pdf (34kb)
P
PAVLIČIĆ, P. "Žanrovi hrvatske barokne književnosti", u: Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti, Čakavski sabor, Split 1979., 9-29. html pdf (92kb)
PERSSON, P. Prema psihološkoj teoriji krupnoga plana: doživljavanje intimnosti i prijetnje. // Hrvatski filmski ljetopis 30/2002., str. 63-69. html pdf (150kb)
PETRANOVIĆ, M. Groteskno i crnohumorno u suvremenoj hrvatskoj drami. html pdf (103kb)
PLANTIGA, C. Scene empatije i ljudsko lice na filmu.// Hrvatski filmski ljetopis. 30/2002. str. 70-78. html pdf (176kb)
Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata. Narodne novine. 38 (1988).
   

Pravilnik o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske. // Narodne novine. 37(2001).

html  
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 45. 1/2 (2001), str. 156-158.
html pdf (48kb)
Preporuke za knjižnično zakonodavstvo i politiku u Europi // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43. 3(2000), str. 161-162.
html pdf (54kb)
Q
 
   
R
 
   
S
SABOLOVIĆ - Krajina, D. Čitateljske navike tinejdžera u Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 36, (1993), str. 59-66.
html pdf (56kb)
SABOLOVIĆ - Krajina, D. Neki aspekti čitalačke kulture mladih. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 32, (1989), str. 71-94.
html pdf(1095kb)
SEČIĆ, D.; Dunda, B. Bibliotečno-informacijski sustav Sveučilišta u Zagrebu: utopija ili realnost? // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 29, (1986), str. 29-41.
html  
SEČIĆ, D.; Turčin, V. Nacionalna i sveučilišna biblioteka u Zagrebu: realizacija knjižnice s dvojnom funkcijom. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 34, (1991), str. 21-44.
html pdf (188kb)
SELJAN, S. Unifikacijske gramatike kao okvir za leksičko-funkcionalnu gramatiku (LFG) // Suvremena lingvistika. g. 25 Svezak 1/2, Zagreb 1999. Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zagrebački lingvistički krug Hrvatskoga filološkoga društva. 181-193 html pdf(486kb)
SELJAN, S. Formal Description of Some Linguistic Phenomena in Croatian by Lexical-Functional Grammar (LFG). Zbornik radova "Težakovi dani". Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2002. 119-133
html pdf (160kb)
SELJAN, S. Lexical-Functional Grammar of the Croatian Language: Theoretical and Practical Models. Interlinguistica No15, tomo II: Proceedings of XIX International Conference of the Association of Young Linguists AJL, pp. 1279-1288. Valencia: AJL, 2004.
html pdf (160kb)
SELJAN, S.; Berger, N.; Dovedan, Z. Computer-Assisted Language Learning (CALL) // Proceedings of the 27th International Convention MIPRO 2004: MEET + HGS / Biljanović P.; Skala K. (ur.). Rijeka: Liniavera, 2004. 262-266
html pdf (160kb)
SELJAN, S.; Banek Zorica, M.; Špiranec, S.; Lasić-Lazić, J. CALL (Computer-Assisted Language Learning) and Distance Learning // Proceedings of the 29th International convention MIPRO 2006 / Čičin-Šajn, M.; Turčić Prstačić, I.; Sluganović, I. (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, 2006. 145-151
html pdf (160kb)
SELJAN, S.; Pavuna, D. Translation Memory Database in the Translation Process // Proceedings of the 17th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2006 / Aurer, B.; Bača, M. (ur.). Varaždin : FOI, 2006. 327-332
html pdf (160kb)
SELJAN, S.; Pavuna, D. Why Machine-Assisted Translation (MAT) Tools for Croatian? // Proceedings of 28th International Information Technology Interfaces Conference - ITI 2006. 469-475.
html pdf (160kb)
SLAVIĆ, A. Automatsko predmetno označivanje: od računalno potpomognutog predmetnog označivanja do znalačkih sustava. // Predmetna obrada: ishodišta i smjernice: zbornik radova / uredile Jadranka Lasić-Lazić, Jelica Leščić, Jasna Petric. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1998. Str. 98-115
html pdf (175kb)
SLAVIĆ, A. Predmetni pristup informacijama na internetu i knjižnična klasifikacija. // Vijesnik bibliotekara Hrvatske 44, 1-4(2001), str. 82-95 html pdf (152kb)
SLAVIĆ, A. Semantički Web, sustavi za organizaciju znanja i mrežni standardi. // Informacijske znanosti u procesu promjena. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2004.   pdf (400kb)
SMITH, G. M. Lokalne emocije, globalni ugođaji i struktura filma. // Hrvatski filmski ljetopis. 30/2002. str. 30-41. html pdf (193kb)
SMITH, J. Emocije, spoznaja i filmska glazba. // Hrvatski filmski ljetopis. 30/2002. str. 51-62. html pdf (189kb)
Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 43, 3(2000), str. 163-188.
html pdf (143kb)
Š
ŠOLA, T. Muzeji i razvoj. // Osječki zbornik. 21. Osijek: 1991.
html pdf (70kb)
ŠOLA, T. Muzejska prodajalna. // Spominki, muzej, turizem. Brežice: Posavski muzej Brežice, 2003. html pdf (43kb)
ŠOLA, T. A Contribution to Understanding of Museums: Why Would the Museums Count? // MESS, Mediterranian Ethnological Summer School, Vol. 4, 2002. Str. 199-209. html pdf (56kb)
ŠOLA, T. Nove tendencije u teoriji i praksi muzeja. // Poseban otisak iz Osječkog zbornika 20. Osijek, 1989.
html pdf (124kb)
ŠOLA, T. The Future of Museums and the Role of Museology. // Museum Management and Curatorship, Vol. 11, No. 4. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd., 1992. Str. 393-400. html pdf (60kb)
T
TADIĆ, K. Rad u knjižnici : priručnik za knjižničare . Opatija : Naklada Benja, 1994. (Priručnici iz knjižničarstva ; knj. 1). Sve osim odjeljka o katalogizaciji i odjeljka o klasifikaciji.
html  
TADIĆ, M. Problemi računalne obrade imeničnih oblika u hrvatskome. // Suvremena lingvistika. 34, (1992), str. 301-308.
  pdf (384kb)
TADIĆ, M. Building the Croatian Morphological Lexicon. Proceedings of the EACL2003 Workshop on Morphological Processing of Slavic Languages. // (Budimpešta 2003), ACL, str. 41-46.
html pdf (65 kb)
TAN E.S. i FRIJDA N.H. Sentiment u gledanju filma. // Hrvatski filmski ljetopis 30/2002., str. 42-50. html pdf (189kb)
TOMASOVIĆ, M. Hrvatska renesansna književnost u evropskom kontekstu. // Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, ur. A. Flaker i K. Pranjić, Zagreb 1978., str. 167-192. html pdf (211kb)
TUĐMAN, M. Obavijest i znanje. S rječnikom osnovnih pojmova. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1990. (1., 2., 4. poglavlje)
html pdf (832kb)
TUĐMAN, M. Zakon o veličini vokabulara teksta: Heapsov zakon i određivanje vokabulara teksta na hrvatskom jeziku. // Društvena istraživanja. 14, 1-2 (2005). str.227-250
html pdf (916kb)
TUĐMAN, M.; Boras, D.; Dovedan, Z. Uvod u informacijske znanosti. // Školska knjiga: Zagreb, 1992, pp. 230. (Drugo izdanje 1993.)
html  
TURČIN, V.; Turina, O. Čitaonica udžbenika u novoj zgradi Nacionalne i sveučilišne biblioteke s otvorenim pristupom građi : da ili ne? // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 30, (1987), str. 109-113.
html pdf (105kb)
TURKOVIĆ, H. Izazovi stege : One Take Film Festival (Festival filmova u jednome kadru), 14-16. studenoga 2003, Zagreb // Hrvatski filmski ljetopis. 10 (2004), br. 37; str. 35-44.
html pdf (134kb)
TURKOVIĆ, H. Kako protumačiti "asocijativno izlaganje" (i da li je to uopće potrebno) html pdf (1307kb)
TURKOVIĆ, H. Razlika između opisa i naracije - nje problem u temporalnosti, nego u svrsi. // Hrvatski filmski ljetopis. 10 (2004), br. 37; str. 3-12. html pdf (109kb)
U
UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice 1994. // prevela A. Horvat
html pdf (36kb)
UNESCO-ov Manifest za školske knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 43, 3(2000), str. 158-161.
html pdf(52kb)
Uputstva za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju. // Narodne novine. 49(1987).
   
Uredba o uredskom poslovanju. // Narodne novine. 38(1987).
   
V
VERONA, E. Univerzalna bibliografska kontrola i međunarodno ujednačavanje kataložnih postupaka. // Informatologia Yugoslavica. 8(1-4) 1-22 (1976).
html pdf (134kb)
Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 49, 1(2006).
html  
VUJIĆ, Ž; Zlodi, G. Opis na razini zbirke na primjeru Strossmayerove galerije u Zagrebu.// SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. html pdf (80kb)
W
WILLER, M. Univerzalna bibliografska kontrola i baze podataka preglednih kataložnih jedinica za osobna imena autora. // Znanstveni skup Normizacija osobnih imena u knjižničarstvu i leksikografiji. Zagreb : HBD, 1996. Str. 115-130.
   
X
 
   
Y
 
   
Z
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. // Narodne novine. 167(22.10. 2003).
html  
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama. // Narodne novine. 104(2000), str. 3736.
html  
Zakon o javnom priopćavanju: (pročišćeni tekst). // Narodne novine. 69(2003).
html  
Zakon o knjižnicama . // Narodne novine. 105(1997).
html pdf (99kb)
Zakon o pravu na pristup informacijama. // Narodne novine. 172(29. 10. 2003).
html  
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. // Narodne novine. 69(1999).
html  
Zakon o zaštiti tajnosti podataka. // Narodne novine. 108(1996).
html  
ZLODI, G. CIDOC-ove međunarodne smjernice za podatke o muzejskom predmetu i Dublin Core problemi i perspektive // SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. Zagreb: HBD, 2001. Str. 73-80.
html pdf (81kb)
ZLODI, G. Muzejska komunikacija u novom okruženju: Web-stranica etnografske zbirke Samoborskog muzeja // Etnološka istraživanja. 7, (2001). Str.103-109.
html pdf (193kb)
Ž
 
   

Zadnja promjena: 07.07.2008.

Link na sadržaj