Miroslav Tuđman

Obavijest i znanje


 

1. INFORMACIJSKA ZNANOST: predmet, ishodišta, osnovni pojmovi

2. OBAVIJEST I DRUŠTVO: struktura i geneza informacijskih sustava

4. PITANJE O IZVORU I PORIJEKLU OBAVIJESTI

RJEČNIK ODABRANIH POJMOVA