OPĆA DEKLARACIJA UN-A O LJUDSKIM PRAVIMA, 1948.

(Usvojena i proglašena rezolucijom Glavne skupštine UN-a, 10. prosinca 1948.)


Članak 19.

   Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo uključuje pravo na slobodu mišljenja, bez tuđega ometanja, te pravo traženja, primanja i prenošenja obavijesti, bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.