ZBIRKA KNJIŽEVNIH DJELA NA HRVATSKOME JEZIKU
Web Access Symbol


Publikacije su posložene abecednim redom po autoru.

A - B - C - Č - Ć - D - Đ - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - W - Z - Ž

Publikacije također možete pregledavati po kategorijama izvora na ovim stranicama, ili pretraživati po bilo kojoj riječi iz teksta publikacije u donjoj tražilici.

Potraži dokumenata s riječima: ne koristi variranje oblika riječi

Asanaginica (narodna)

Begović, Milan: Giga Barićeva
Botić, Luka: Bijedna Mara
Brlić-Mažuranić, Ivana: Čudnovate zgode šegrta Hlapića
Brlić-Mažuranić, Ivana: Priče iz davnine
Brlić-Mažuranić,Ivana: Jaša Dalmatin potkralj Gudžerata
Bunić Vučićević, Ivan: PJESME

Domjanić, Dragutin: IZABRANE PJESME
Domjanić, Dragutin: PO DRAGOMU KRAJU
Domjanić, Dragutin: V SUNCU I SENCI
Donadini, Ulderiko: Bauk
Donadini, Ulderiko: Kroz šibe
Donadini, Ulderiko: Odabrane novele
Držić, Đore: PJESME
Držić, Marin: Pjesni razlike

Đurđević, Ignjat: Suze Marunkove
Đurđević, Ignjat: PJESME

Frankopan, Fran Krsto: PJESME

Gaj, Ljudevit: HORVATOV SLOGA I SJEDINJENJE
Gjalski, Ksaver Šandor: Dolazak Hrvata
Gjalski, Ksaver Šandor: Janko Borislavić
Gjalski, Ksaver Šandor: Pod starim krovovima
Gjalski, Ksaver Šandor: U noći
Gundulić, Ivan: Osman
Gundulić, Ivan: Suze sina razmetnoga

Hektorović, Petar: Ribanje i ribarsko prigovaranje
Hektorović, Petar: Poslanica Mavru Vetranoviću dubrovčaninu
Horvat Kiš, Franjo: Obijalo
Horvat Kiš, Franjo: Ženik

Jorgovanović, Rikard: Mlinarska djeca

Kaboga, Marin: Pjesan o dinaru
Kačić Miošić, Andrija: Razgovor ugodni naroda slovinskoga
KAJKAVSKE PJESME
Kanižlić, Antun: Sveta Rožalija
Kovačić, Ante: Fiškal
Kovačić, Ante: Izabrane pripovijesti
Kovačić, Ante: U registraturi
Kovačić, Ivan Goran: Jama
Kovačić, Ivan Goran: Odabrane pripovijetke
Kozarac, Ivan: Đuka Begović
Kozarac, Josip: Mrtvi kapitali
Kozarac, Josip: Odabrane pripovijetke
Kranjčević, Silvije Strahimir: BUGARKINJE (1885) - (izbor)
Kranjčević, Silvije Strahimir: IZABRANE PJESME (1898.)
Kranjčević, Silvije Strahimir: NEUVRŠTENO U PJESNIKOVE ZBIRKE - izbor
Kranjčević, Silvije Strahimir: PJESME (1908) - izbor
Kranjčević, Silvije Strahimir: TRZAJI (1902) - izbor
Kumičić, Eugen: Gospođa Sabina
Kumičić, Eugen: Olga i Lina
Kumičić, Eugen: Urota Zrinsko-Frankopanska
Kumičić, Eugen: Začuđeni svatovi

Leskovar, Janko: Odabrane novele
Leskovar, Janko: Propali dvori
Lokotar, Kruno: Velika ekološka psina
Lucić, Hanibal: SKLADANJA IZVARSNIH PISAN RAZLICIH
Lucić, Hanibal: PJESME

Marulić, Marko: Judita
Marulić, Marko: Slavić
Marulić, Marko: Suzana
Matoš, Antun Gustav: Odabrane pripovijetke
Matoš, Antun Gustav: PJESME
Mažibradić, Oracio: PJESME
Mažuranić, Fran: Lišće
Mažuranić, Ivan: Dopuna Osmana
Mažuranić, Ivan: Smrt Smail-age Čengića
Menčetić, Šišmundo: PJESME
Mihanović, Antun: Hrvatska domovina

Miloš, Damir: Afrodizijak

Miloš, Damir: Ex picador
Miloš, Damir: Gibraltar
Miloš, Damir: Jezero
Miloš, Damir: Penolope
Miloš, Damir: Petar Pan
Miloš, Damir: Povratak

Nalješković, Nikola: PJESME
Novak, Vjenceslav: Odabrane pripovijetke
Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići

Pašagić, Blanka: Šašave priče
Pintarić, Krešimir: Tour de force
Polić Kamov, Janko: Isušena kaljuža
Polić Kamov, Janko: Ištipana harrtija
Polić Kamov, Janko: OBJAVLJENO POSLIJE IZLASKA PJESNIKOVIH KNJIGA PJESAMA : POSTUMA
Polić Kamov, Janko: Odabrane novele
Polić Kamov, Janko: Psovka

Ranjina, Dinko: PJESME
Relković, Matija Antun: Satir iliti divji čovik
Ritter Vitezović, Pavao: Odiljenje sigetsko

Sasin, Antun: MRNARICA

Šenoa, August: Čuvaj se senjske ruke
Šenoa, August: Karanfil sa pjesnikova groba
Šenoa, August: NA POKLADE i PROPAST VENECIJE
Šenoa, August: Povjestice
Šenoa, August: Prijan Lovro
Šenoa, August: Prosjak Luka
Šenoa, August: Seljačka buna
Šenoa, August: Zlatarevo zlato
Šimunović, Dinko: Odabrane pripovijetke

Tomić, Josip Eugen: Melita
Tomić, Josip Eugen: Opančareva kći
Tomić, Josip Eugen: Zmaj od Bosne

Usmene narodne priče

Vetranović, Mavro: PJESME
Vraz, Stanko: PJESME

Wiesner Livadić, Branimir: Novele

Zlatarić, Dinko: PJESME

Link na sadržaj