ZAHVALE

Web Access Symbol


 

Posebno zahvaljujemo sljedećim autorima, nakladnicima i ostalima koji su besplatno ustupili svoja autorska prava u svrhu izgradnje ove zbirke:

 
 

Bulaja naklada - tekstovi oslobođeni autorskog prava i zvučni zapisi s dva CD-ROM-a o hrvatskom pjesništvu i prozi. Potpuni CD-ROM-ovi mogu se naručiti na adresi: http://www.bulaja.com


Ratko Bjelčić

Marta Meštrović Deyrup ( http://clover.slavic.pitt.edu/~aatseel/internet.html )

Damir Miloš ( http://www.morsko-prase.hr/eseji_o_moru.htm )

Blanka Pašagić (http://www.geocities.com/bpasagic/)

Strijelac - besplatni tekstovi koji se mogu naći na stranicama http://www.strijelac.hr

Hrvatsko slovo - arhiva tekstova ( http://www.hkz.hr )

Krešimir Pintarić - Tour de force (http://www.kresimirpintaric.com/)

 

Link na sadržaj