HRVATSKE MAILING-LISTE ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE

Web Access Symbol


 

JFW MAILING LISTA
jfw@info-blind.avalon.hr
Prijava za JFW Mailing Listu:
jfw-subscribe@info-blind.avalon.hr
Subject i Tijelo Poruke - PRAZNO!
Odjava sa JFW Mailing Liste:
jfw-unsubscribe@info-blind.avalon.hr
Subject i Tijelo Poruke - PRAZNO!


CYBERBLIND MAILING LISTA
cyberblind@listbot.com
Prijava za CYBERBLIND Mailing Listu:
cyberblind-subscribe@listbot.com
Subject i Tijelo Poruke - PRAZNO!
Odjava sa CYBERBLIND Mailing liste:
cyberblind-unsubscribe@listbot.com
Subject i Tijelo Poruke - PRAZNO!


INFO-BLIND MAILING LISTA
info-blind@info-blind.avalon.hr
Prijava za INFO-BLIND Mailing Listu:
info-blind-subscribe@info-blind.avalon.hr
Subject i Tijelo Poruke - PRAZNO!
Odjava sa INFO-BLIND Mailing Liste:
info-blind-unsubscribe@info-blind.avalon.hr
Subject i Tijelo Poruke - PRAZNO!


TIFLO MAILING LISTA
tiflo@info-blind.avalon.hr
Prijava za TIFLO Mailing Listu:
tiflo-subscribe@info-blind.avalon.hr
Subject i Tijelo Poruke - PRAZNO!
Odjava sa TIFLO Mailing Liste:
tiflo-unsubscribe@info-blind.avalon.hr
Subject i Tijelo Poruke - PRAZNO!

 
 

Link na sadržaj