O AUTORIMA
Web Access Symbol


 
Projekt su pokrenuli:
 
 
Koraljka Golub, Mihajlo Zorić, Boris Badurina
 
 
 
 
Na projektu su radili:
 
 
Sanjica Faletar, Martina Dragija, Sandra De-Vila,Ana Sudarević,
 
 
Franjo Pehar, Mihaela Banek, Jelena Mikšić, Danijela Gaberc
 
 
 
  Trenutno na projektu rade:  
 
Davor Šarić, Boris Čičovački, Vatroslav Gmaz, Ines Crnjak, Ksenija Klasnić, Kristina Nikolić
 
 
 
 
Link na sadržaj