Zdravko Dovedan

PASCAL i programiranje (1)


 

1.Predgovor

2. OSNOVE

 1. Matematičke osnove
 2. Kompjuteri
 3. Jezici za programiranje
 4. Programiranje, prevođenje i izvršavanje programa

3. PASCAL

 1. Osnovna struktura Pascala
 2. Tipovi podataka, konstante i varijable
 3. Pridruživanje i ispis vrijednosti
 4. Izrazi
 5. Naredbe izbora
 6. Petlje
 7. Niz
 8. Skup
 9. Polje
 10. Potprogrami
 11. Slog
 12. Datoteka
 13. Zvuk i znakovna grafika

Literatura

Standardne procedure i funkcije

Direktive kompilatoru

Tablica ASCII kodova

Kazalo