MEĐUNARODNE ODREDBE O INTELEKTUALNOJ SLOBODI

Opća deklaracija UN-a o ljudskim pravima, 1948.

(Usvojena i proglašena rezolucijom Glavne skupštine UN-a, 10. prosinca 1948.)

Članak 19

Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo uključuje pravo na slobodu mišljenja, bez tuđega ometanja, te pravo traženja, primanja i prenošenja obavijesti, bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.

Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, 1950.

(Potpisale su je države članice Vijeća Europe 4. studenoga 1950., stupila na snagu 3. studenoga1953.; Hrvatska ju je potpisala 1997.)

Članak 10

1. Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu mišljenja, te primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice. Ovaj članak ne sprečava države da društva radijske, televizijske ili kinematografske djelatnosti podvrgnu režimu izdavanja dozvola.

2. Korištenje tih sloboda sadrži obveze i odgovornosti, pa se stoga može podvrgnuti određenim formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili kaznama utvrđenima zakonom i neophodnim u demokratskom društvu radi zaštite nacionalne sigurnosti, teritorijalne cjelovitosti ili javne sigurnosti, sprečavanja nereda ili zločina, zaštite zdravlja ili ćudorednosti, te ugleda ili prava drugih, sprečavanja otkrivanja informacija primljenih u povjerenju, te očuvanja autoriteta i nepristranosti sudske vlasti.